0986 58 78 78

Lĩnh vực hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH NGHĨA

THIẾT KẾ - THI CÔNG NHÀ XƯỞNG

THIẾT KẾ XÂY DỰNG

THI CÔNG XÂY DỰNG

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ

Đối tác