0986 58 78 78

Dự án

Tin tức

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Tuyển dụng

05 | 04 | 2021 Tuyển dụng TUYỂN DỤNG KIẾN TRÚC SƯ - KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG - NV MARKETING

1. Kiến trúc sư - Số lượng: 03 - Yêu cầu kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm, thành thạo các phần mềm AutoCad, Sketch-up, 3D max, Photoshop, Excel, Word, PowerPoint… - Kỹ năng giao tiếp tốt. - Thu nhập: 12 – 18 triệu 2. Kỹ sư hiện trường - Số lượng: 03 - Yêu cầu kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm, có khả năng làm hồ sơ thanh quyết toán. - Thu nhập : 10- 15 triệu 3. Nhân viên marketing digital - Số lượng: 03 - Kinh nghiệm ít nhất 01 năm. - Thành thạo các công cụ Marketing online, photoshop, dựng video. - Thu nhập: 10- 15 triệu

01 | 01 | 1970 Tuyển dụng
01 | 01 | 1970 Tuyển dụng

Đối tác