0986 58 78 78

Dự án

Tin tức

Thư viện ảnh

Thư viện ảnh

Tuyển dụng

30 | 10 | 2021 Tuyển dụng TUYỂN DỤNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Mức lương hấp dẫn, thu nhập không giới hạn theo doanh thu công ty-Phúc lợi toàn diện-Môi trường làm việc tốt.

30 | 12 | 2021 Tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Trưởng phòng kỹ thuật Thi Công
01 | 01 | 1970 Tuyển dụng

Đối tác