Tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH NGHĨA

Kỹ thuật viên

Kỹ thuật viên

Chào mừng bạn đến với Công Ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Chánh nghĩa. Cơ hội việc làm cho tất cả những cá nhân đam mê xây dựng, Cơ hội thực tập và học việc chuyên nghiệp cho các bạn sinh viên. ( Ứng viên vị trí 01-04 vui lòng nộp hồ sơ qua email hoặc trực tiếp trước ngày 25/05/2019 )

Kiến trúc sư

Kiến trúc sư

Chào mừng bạn đến với Công Ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Chánh nghĩa. Cơ hội việc làm cho tất cả những cá nhân đam mê xây dựng, Cơ hội thực tập và học việc chuyên nghiệp cho các bạn sinh viên. ( Ứng viên vị trí 01-04 vui lòng nộp hồ sơ qua email hoặc trực tiếp trước ngày 25/05/2019 )

Kiến trúc sư 1

Kiến trúc sư 1

Chào mừng bạn đến với Công Ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Chánh nghĩa. Cơ hội việc làm cho tất cả những cá nhân đam mê xây dựng, Cơ hội thực tập và học việc chuyên nghiệp cho các bạn sinh viên. ( Ứng viên vị trí 01-04 vui lòng nộp hồ sơ qua email hoặc trực tiếp trước ngày 25/05/2019 )

Đối tác