Put this button, and you will open photos block
Tuyển dụng
Chào mừng bạn đến với Công Ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Chánh nghĩa.
Cơ hội việc làm cho tất cả những cá nhân đam mê xây dựng, Cơ hội thực tập và học việc chuyên nghiệp cho các bạn sinh viên. Việc làm cho công nhân xây dựng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty xây dựng Chánh Nghĩa tuyển dụng nhiều vị trí như sau: (Ứng viên vị trí 01-04 vui lòng nộp hồ sơ qua email hoặc trực tiếp trước ngày 25/05/2015)

1. 01 kẾ TOÁN

2. 10 KỸ SƯ

3. 10 KIẾN TRÚC SƯ

4. 10 SINH VIÊN THỰC TẬP HOẶC HỌC VIỆC

5. 300 CÔNG NHÂN XÂY DỰNG CÓ TAY NGHỀ

6. 20 CÔNG NHÂN CƠ KHÍ - NHÔM KÍNH CÓ TAY NGHỀ

7. 200 CÔNG NHÂN LÀM PHỤ VÀ BÁN THỜI GIAN