Dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CHÁNH NGHĨA

 • - Tên dự án: TRƯỜNG BÁC HỌC t. EDISON 3
 • - Số lượng căn hộ:
 • - Chủ đầu tư:
 • - Tình trạng:
 • - Hạng mục thi công:
 • - Tư vấn giám sat:
 • - Thời gian hoàn thành:
dự án THIẾT KẾ DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

TRƯỜNG BÁC HỌC t. EDISON 3

17/06/2019 dự án THIẾT KẾ DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Tổng quan dự án

 • - Tên dự án: TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT ANH 3
 • - Số lượng căn hộ:
 • - Chủ đầu tư:
 • - Tình trạng:
 • - Hạng mục thi công:
 • - Tư vấn giám sat:
 • - Thời gian hoàn thành:
dự án XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT ANH 3

17/06/2019 dự án XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Tổng quan dự án

Đối tác